Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy komornik prowadzi egzekucję?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje zawieszenie wszystkich postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika, wchodzącego w skład masy upadłości. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika ulegają umorzeniu. Oznacza to, że komornik z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie może prowadzić egzekucji. Często zdarza się tak, że dłużnik czeka, aż do momentu gdy komornik zlicytuje cały jego majątek. W większości przypadków pomimo przejęcia przez komornika całego majątku dłużnika, długi nadal pozostają. Brak majątku nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości. Nie należy jednak zwlekać z decyzją o upadłości konsumenckiej, albowiem prowadzi ona do pełnego oddłużenia i pozwala na rozpoczęcie przez dłużnika nowego życia. W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Add your Comment