Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Justyna Hurej-Słowik
Ul. Trakt Napoleoński 53A
04-809 Warszawa

Tel. 504 821 759
NIP: 9522149295
e-mail: j.hurej-slowik@kancelaria-hjpk.pl

nr konta: ING Bank Śląski 34 1050 1025 1000 0092 2857 8507

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Karolina Jagiełło-Przychodzka
ul. Quo Vadis 3 lok. 153
02-495 Warszawa

Tel: 791 269 094
NIP: 9482449280
e-mail: k.jagiello-przychodzka@kancelaria-hjpk.pl

nr konta: mBank  89 1140 2004 0000 3002 7635 777

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dorota Kubik
ul. Gotarda 8 lok. 79
02-683 Warszawa

Tel. 577 510 666
NIP: 2530273238
e-mail: d.kubik@kancelaria-hjpk.pl

nr konta:  ING Bank Śląski 40 1050 1054 1000 0097 0536 3126

1. Administratorem strony internetowej są Justyna Hurej – Słowik, prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Hurej-Słowik,  Karolina Jagiełło-Przychodzka,  prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Jagiełło-Przychodzka, Dorota Kubik prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dorota Kubik.
2. Dane osobowe wskazane w formularzach jak również inne dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem strony internetowej, Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie wskazanych wypadkach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Dane osobowe użytkowników przechowywane są na serwerze strony internetowej w sposób zapewniający właściwą ochronę. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, Administrator zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych [art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia] oraz – pod warunkiem wyrażenia zgody – marketing bezpośredni i personalny [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia]
4. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa prawna, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.
6. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
7. Materiały zamieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Wszystkie materiały udostępnione na stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, stąd nie możemy zagwarantować, że będą aktualne czy przydatne w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.
8. Administrator jest właścicielem strony www.kancelaria-hjpk.pl. Wszystkie materiały zawarte na stronie są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie, modyfikacja oraz rozpowszechnienie treści zamieszczonych na stronie bez zgody Kancelarii.