Nasz zespół

Poznaj nasz zespoł

Justyna Hurej-Słowik

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Tytuł magistra otrzymała składając pracę magisterską z zakresu prawa rzeczowego – zasiedzenie.

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła będąc na studiach podczas praktyk w kancelarii adwokackiej w Warszawie, a także udzielając się w Akademickim Biurze Porad Prawnych.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie gdzie została wpisana na listę adwokatów pod numerem WAW/Adw/6454.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując w kancelariach adwokackich w Warszawie, głównie zajmując się prawem karnym, prawem upadłościowym, prawem spadkowym i rodzinnym.

Aktualnie jako adwokat zajmuje się obsługą osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Swój zawód wykonuje kierując się przede wszystkim dobrem klienta, w pełni angażując się w powierzone jej sprawy. Jej największą pasją zawodową są sprawy z zakresu prawa upadłościowego, w szczególności upadłości konsumenckie, sprawy rodzinne i sprawy karne.

Specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu:

– prawa upadłościowego, w tym upadłości konsumenckie i gospodarcze

– prawa karnego – jako obrońca oskarżonych i jako pełnomocnik pokrzywdzonych, na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego

– prawa rodzinnego m.in. rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi

– prawa spadkowego m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

– prawa cywilnego m.in. odszkodowania, zadośćuczynienia, sprawy o zapłatę, zasiedzenia, służebności gruntowe, służebności przesyłu, eksmisje

Wolny czas najchętniej spędza obcując z przyrodą.

Karolina Jagiełło-Przychodzka

Adwokat Karolina Jagiełło-Przychodzka prowadzi praktykę adwokacką na terenie całego kraju. Ukończyła studia prawnicze i zdobyła tytuł magistra prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie składając pracę magisterską z dziedziny prawa karnego.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów udzielając porad w studenckiej poradni prawnej, sekcji prawa karnego, a także podczas praktyk studenckich odbytych w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie.

Po ukończonych studiach odbyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Następnie zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie pod numerem wpisu WAW/ Adw/6459.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas współpracy z kancelariami adwokackimi w Warszawie, gdzie reprezentowała klientów min. w postępowaniach z zakresu prawa karnego, rodzinnego, spadkowego oraz w sprawach cywilnych.

Wciąż doskonali swoją wiedzę. W ostatnim czasie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w specjalności: Sądownictwo i Administracja w Kościele w zakresie postępowań o stwierdzenie nieważności małżeństw kanonicznych- rozwody kościelne.

W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy. Zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu zleceń.

Jako adwokat zajmuje się obsługą osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się min. w sprawach z zakresu:

– prawa rodzinnego: rozwody cywilne oraz stwierdzenie nieważności małżeństwa tzw. rozwody kościelne, a także w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów;

-prawa karnego: reprezentacja oskarżonego oraz pokrzywdzonego na wszystkich etapach postępowania karnego;

-prawa cywilnego: zasiedzenie, sprawy spadkowe, służebności przesyłu, sprawy odszkodowawcze, sprawy o zapłatę, opiniowanie umów deweloperskich.

Prywatnie uwielbia podróżować.

Dorota Kubik

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracę magisterską z dziedziny prawa administracyjnego złożyła z wynikiem bardzo dobrym. Podczas studiów współpracowała ze Studencką Poradnią Prawną przy Akademii Leona Koźmińskiego, udzielającą porad prawnych oraz reprezentowała Poradnię w reportażu TVP2 „Pożyteczni.pl”.

Swoje doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać od 2013 roku, współpracując z jedną  z warszawskich Kancelarii Adwokackich.

Ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego. Obecnie, jako członek Izby Adwokackiej  w Warszawie, prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, reprezentując klientów w sporach sądowych na terenie całego kraju.

W kręgu jej praktyki znajdują się w szczególności prawo rodzinne i opiekuńcze, a także prawo cywilne, karne, administracyjne oraz prawo pracy.

Odnosząca sukcesy prawniczka, nieustannie doskonaląca wiedzę. Zorganizowanie, odpowiedzialność, pracowitość i szczegółowość są gwarancją jej solidnej i rzetelnej pracy.

Posługuje się językiem angielskim, posiada certyfikat Test of Legal English Skills.

Prywatnie miłośniczka kotów oraz podróży