Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla małżonka

W sytuacji, gdy małżonkowie nie zdecydowali się na podpisanie intercyzy, z dniem zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Upadłość konsumencka jednego z małżonków powoduje powstanie z mocy prawa rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Pamiętać jednak należy, iż w przypadku posiadania przez małżonków wspólnych zobowiązań finansowych tj. wspólny kredyt, pożyczka, poręczenie przez małżonka kredytu, pożyczki, upadłość jednego z małżonków, nie chroni drugiego. Do masy upadłości małżonka upadłego wejdzie nie tylko jego majątek osobisty, ale także cały majątek wspólny małżonków. Oznacza to, że małżonek, który nie złożył wniosku o upadłość pozostanie z długami, tylko ze swoim majątkiem osobistym. Dlatego też w takich sytuacjach wniosek o upadłość konsumencką powinien złożyć każdy z małżonków.
W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Add your Comment