Cennik

Nasza kancelaria dokłada wszelkich starań aby Klient był zadowolony z naszych usług.  Do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie informując Klienta o kosztach postępowania i ewentualnych szansach powodzenia. Działanie zgodne z dobrem Klienta to zasada, która przyświeca nam w naszej pracy. 

Poniżej przedstawiamy zasady rozliczenia pracy z Klientem: 

PORADA PRAWNA

Koszt porady prawnej dla Klienta indywidualnego wynosi od 150 do 200 PLN brutto. Cena porady prawnej uzależniona jest od nakładu oraz czasu pracy, a także z uwzględnieniem skali trudności przedstawionej sprawy. Jeśli Klient zdecyduje się na zlecenie adwokatowi prowadzenie sprawy koszt porady może zostać zaliczony na poczet łącznego honorarium.

OPINIOWANIE I SPORZĄDZANIE UMÓW

Koszt sporządzenia lub opiniowania umowy (np. deweloperskiej) zależy od stopnia jej skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac. W przypadku opiniowania umowy minimalne wynagrodzenie wynosi 200 PLN brutto.

SPRAWY SĄDOWE

Koszt prowadzenia sprawy sądowej (np. karnej, rozwodowej, alimentacyjnej, spadkowej czy cywilnej) jest za każdym razem ustalany indywidualnie i zależy od charakteru sprawy, złożoności oraz jej pracochłonności. Wynagrodzenie składać się może z opłat za następujące elementy, które Klient może zlecić Kancelarii łącznie lub też Kancelaria może świadczyć pomoc w dowolnym zleconym momencie w toku sprawy:

reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym przed policją, prokuraturą

reprezentowanie przed sądem rejonowym, okręgowym (pierwszej instancji)

reprezentowanie przed sądem okręgowym, apelacyjnym (drugiej instancji)

wsparcie lub reprezentacja w sprawach dotyczących rozwodów kościelnych (stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego);

sporządzenie skargi kasacyjnej

pozostałe zlecone czynności

Z uwagi na różnorodność spraw i konieczność poznania stanu faktycznego sprawy, prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub przez e-mail (z możliwie dokładnym opisem sprawy).

PISMA PROCESOWE 

Koszt sporządzenia pisma procesowego, np. pozwu, apelacji, wniosku czy wezwania zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia (stanu faktycznego) oraz terminu, w którym pismo musi zostać przygotowane. Informację o stawce wynagrodzenia można uzyskać drogą telefoniczną lub po przesłaniu zapytania e-mailem.

SPRAWY O ZAPŁATĘ 

W typowych sprawach pozwu o zapłatę podstawą obliczenia wynagrodzenia mogą być obowiązujące minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu. Kwoty te są jednocześnie kwotami zasądzanymi stronom sporu jako zwrot kosztów procesu (w sytuacji, gdy taki zwrot jest należny):

do 500 zł – 90 zł;

powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;

powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;

powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;

powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;

powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;

powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;

powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;

powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.